Η Εφημερίδα "η Φάρις / το Ξηροκάμπι" του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολείων Φάριδος