Μερικοί από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εργάστηκαν ή και εργάζονται εθελοντικά για την έκδοση και ψηφιοποίηση της εφημερίδας είναι οι Δημήτριος Θ. Κατσουλάκος, Ιφιγένεια Καρυώτη (συζ. Σταύρου Θ. Κατσουλάκου), Βικτωρία Ευστρ. Συκιώτη, Παναγιώτα Βασιλοπούλου (εγγονή Παναγιώτη Ευαγ. Ανδρεάκου) και Ουρανία Χρ. Γκικοπούλου, που έχει και την υπευθυνότητα της σύνθεσης και λειτουργίας (και) του διαδικτυακού τόπου.